Skip to content

NÅGRA RADER OM FÖRBEREDANDE R-ÖVNINGAR

Vid produktion av /r/ ska tungspetsens översida ’studsa’ mot tandvallen bakom övertänderna. Visa barnet hur det ska göra. Om detta inte fungerar så säg till barnet: studsa mjukt och lätt i muntaket som när du säger /rt/ som i ordet /ärta/.

teda

tedå

tedo

tedu

tede

tedi

tedy

tedä

tedö

Betoningen ska ligga på sista stavelsen. Försök göra detta två gånger.

tedateda

tedåtedå

Fortsätt sedan.

tedalla

tedålla

tedolla

tedulla

tedella

tedilla

tedylla

tedälla

tedölla

Studsa mjukt och lätt. Om det är svårt att få tungan i rätt position, titta i spegel eller visa barnet tydligt hur du gör.

Nu vet du vad jag gjorde kl 8 imorse.

2 Comments