Skip to content

NÅGRA RADER OM NORRMÄN

Varför låter alla diskussioner mellan norrmän som en enda stor missuppfattning? Det är som att något inte riktigt är utrett. Alla kommer med förslag på hur saker och ting ligger till. Då och då uppstår en kort tystnad och när alla hämtar andan och tar ny sats är det alltid en i gruppen som utbrister:

– Sån ääär de!

Sen börjar de om.

Som ofrivillig överhörare till detta till synes jovialiska kvitter är det omöjligt att inte intresseras för vad det är de försöker reda ut. Den livliga diskussionen måste handla om en märklig fråga. Alltid. Och så igen:

– Sån ääär de!

Inget ont om norrmän. De verkar vara ultrabetraktande människor. Nyfikna. Absorberande. Men ibland kan jag önska dem lite lugn och ro i sina analyser. Att konstant försöka övertala sin omgivning med förklaringar till världens tillstånd måste vara dränerande.

– Sån ääär de!

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *
*
*